Maciej Sadyś
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

20.10.2017r., Nowy Targ, lokal mieszkalny

2017-09-19

Sygn. akt Km 528/16, Km 958/16, Km 1464/16, Km 1880/16, Km 710/17, Km 563/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20.10.2017  o godz. 13.00 w sali nr 121 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J Alokalu mieszkalnyego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Nowy Targ ul. Podtatrzańska 82/11, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze NS1T/00140214/0 o powierzchni użytkowej 35,60 m2 wraz z udziałem w wielkości 3560/263510 w nieruchomości wspólnej obj. KW NS1T/00117588/2 stanowiącego własność dłużnika Twaróg  Maria. 


   Opis budynku - ul. Podtatrzańska 82. Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, o 5 kondygnacjach (parter + 4 piętra), całkowicie podpiwniczony, wybudowany w latach 80 - tych ubiegłego wieku. Budynek położony na gruncie stanowiącym działkę ewid. nr 14739/15 o pow. 0,3484 ha. Opis gruntu. Nieruchomość położona w terenie płaskim, w kształcie regularnym, uzbrojona w przyłącza sieciowe: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. Teren nieogrodzony, nieoświetlony. Działka częściowo pokryta roślinnością drzewiasto - krzewiastą oraz trawnikami, częściowo utwardzona (chodniki). Opis lokalu mieszkalnego nr 11. Lokal mieszkalny usytuowany na 3 piętrze budynku, składa się z 2 pokoi, łazienki, przedpokoju, kuchni. Powierzchnia użytkowa 35,60 m2. Lokal w stanie wykończonym. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa (drewno, płyta), instalacja wod - kan, elektryczna, centralnego ogrzewania. Podłogi: płytki ceramiczne, płytki PCV, linoleum, wykładziny w zależności od pomieszczeń. Ściany, sufity odmalowane farbami emulsyjnymi. W łazience na podłodze i ścianach płytki ceramiczne, bojler elektryczny na wodę, biały montaż.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  125.250,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 16.700,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  O/ 1  w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą  I Co 515/16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


zdjęcie zdjęcie zdjęcie