Maciej Sadyś zastępca Sławomir Hosiawa
Jeśli chcesz być informowany o aktualnych licytacjach, wpisz w poniższe pole swój adres e-mail i kliknij OK.

Wybierz typ licytacji:


  

 

W związku z reorganizacją kancelarii komornik informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771, z późn. zm.) do czasu powołania nowego komornika kurator kancelarii nie może przyjmować nowych wniosków o wszczęcie egzekucji. Kurator prowadzi postępowania jedynie w sprawach niezakończonych oraz sprawach przekazanych w trybie zbiegu egzekucji.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś w związku z licznie występującymi oszustwami na terenie kraju odnośnie szeregu kancelarii komorniczych i rzekomych licytacji informuje, iż NIE PROWADZI SPRZEDAŻY LICYTACYJNEJ JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTÓW PRZY UŻYCIU PORTALU TABLICA.PL

 

 UWAGA!

Komornik informuje, iż nie wysyła żadnych informacji o zajęciu rachunku bankowego drogą mailową, a w szczególności z adresu egzekucja@kom.pl, podpisywanych jako komornik Michał Sajewicz. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać załączników, gdyż prawdopodobnie zawierają złośliwe oprogramowanie.

 

Uwaga! Krajowa Rada Komornicza uruchamia bezpłatną Infolinię Komorniczą. Będzie ona dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77. Już od 4 kwietnia br. każdy, kto chciałby zasięgnąć informacji odnośnie procesu egzekucji komorniczej, może zwrócić się o poradę.

Na pytania interesariuszy w zakresie postępowania egzekucyjnego odpowiadać będą przeszkoleni przez Krajową Radę Komorniczą komornicy oraz asesorzy. Konsultacje udzielane będą bezpłatnie, a opłata za korzystanie z infolinii jest zgodna z taryfą operatora.